Hizmetlerimiz

Size Sunabileceğimiz Hizmetler

Isı İzolasyonu

Farklı sıcaklıktaki iki ortam arasındaki ısı transferi düşürmek için yapılan izolasyon yalıtım işlemidir.Isı izolasyonu yapılmasıyla, biradan dışarıya olan ısı kaybı yalıtımsız duruma göre azalır. Dolayısı ile ısınma için tüketilen yakıt miktarıda azalmış olur. Bu azalma miktarı, binanızın bulunduğu iklim bölgesine göre değişmekle birlikte yüzde 50 yüzde 70 arasındadır, yani yalıtımsız bir eviniz varsa ve kışın evinizi yalıtarak bu tüketimi 50 birime , hatta 30 birime düşürebilirsiniz Isı yalıtımlı duvarlarda iç yüzeylerde terleme sonucu küflenmeler, siyah lekelenmeler ve sıva veya boya kabarmaları oluşmaz.kısacası ısı yalıtımı hayatınıza ve evinize değer katar.

Isı İzolasyonu Pahalı mıdır?

Isı yalıtımının da belirli bir maliyeti vardır. Ancak maliyet bina inşaat maliyetinin yüzde 2si ile yüzde 5i arasındadır. Üstelik ısı yalıtım uygulamasına verilen para, daha az yakıt yakarak ve daha küçük kapasiteli bir ısıtma sistemi kurarak birkaç ısıtma sezonu içinde geri kazanılır ( amorti edilir )

Isı Yalıtımının Faydaları...

Ülkemizde enerji tükeriminin ortalama yüzde 41i konutlarda, yüzde 33ü sanayide. yüzde 20si ulaşımda, yüzde 5i tarımda ve yüzde 1i diğer alanlarda kullanılmaktadır. Tüketilen tüm bu enerjinin yaklaşık yüzde 85i ısıtma amaçlı kullanılmaktadır.. Görülmektedirki, enerji kullanımının en yoğun olduğu binalar konutlardır. Bu nedenle ısıtmanın istendiği dönemde ısı kayıplarının minimize edilmesi; konutlarda ısı yalıtımı kullanarak enerji tasarrufunu gerçekleştirmek ile mümkündür.

Su İzolasyonu

Su yapılarımıza zarar veren en önemli faktörlerdendir. Yapılarımızın uzun ömürlü olabilmesi , sağlıklı, konforlu ve güvenli bir ortam sağlayabilmesi için suyun veya nemin yapının bir kısmına veya kapsadığı hacimlere zarar vermesini önlemek amacıyla yapılan, su veya nemin ahşap, metal, taş, tuğla gibi gereçler üzerindeki olumsuz etkilere karşı uygulanan yalıtıma su izolasyonu denir.

Yalıtım İhtiyacı Nedenleri ....

Çoğu ülkede, ısıtma ve soğutma işi için oldukça büyük miktarda enerji yani para harcanmaktadır. Evler ve binalar verimli ve doğru bir şekilde yalıtıldığında Enerji verimi artacak ve parasal olarak tasarruf sağlanacaktır. Yalıtımın korunması için, ekstra bir güç ve maliyete gerek yoktur, kalıcıdır ve genelde bakım gerektirmez. Konforu arttırır. Bina boyunca, sıcaklık dağılımı daha homojen olur. Yalıtım, dışardan gelen gürültüyü emdiği için, ses yalıtımı da sağlar. Genel bir kazanç olarak da, yalıtım sayesinde ısınma amacı ile yakılan yakıttan çevreye olan zararlı atık gaz geçişi azalmış olur Eğer bina kötü yalıtılmış ve kötü havalandırılıyorsa şu işaretler görülür: Kış aylarında, taban altı ve tavan aralarında çiğlenme ve donmuş yüzeyler oluşur. Yaz aylarında, tavan arası son derece sıcak ve bunaltıcı olur. Yalıtımın mutlaka tüm bina ihtiyacı gözönünde bulundurularak yapılması gereklidir. Sadece yaşam mekanlarının yalıtımı, tavan ve taban yalıtımı olmadan doğru yalıtım şekli değildir. Bina ısısının sürekliliğini koruyabilmek için mutlaka ısı kaybı olan tüm alanların saptanması ve yalıtımda göz önünde bulundurulması gereklidir

Suyun Zararları Nelerdir ?

Yapılan taşıyıcı kısımlardaki donatıların korozyona uğratarak, kesitlerinin azalmasına ve yük kapasitesinin düşmesine, yapı bileşeni içerisinde su, soğuk mevsimlerde donarak, sıcak mevsimlerde ise buharlaşarak beton bütünlüğünün bozulmasına ve çatlakların oluşmasına yol açar.
Yapıya Sızan Su;
İç Yüzeylerde küflenmeye neden olarak iç yüzey kaplama malzemelerinin çürümesine Yaşanan mahallerde damlamaların meydana gelmesi ile konfor kuşullarının bozulmasına yol açar

Yangın İzolasyonu

Teknoloji ve Endüstriyel gelişim ile birlikte hayatımızın tüm alanlarında çok daha fazla enerji kullanmaya başladık. Daha çok enerji kullanımı rahatlık ve konforu beraberinde getirdiği kadar çeşitli riskleride getirmiştir. Bu risklerin en önemlilerinden biri de yangın riskidir. Yangın yalıtımı yangının olşuturduğu çok yüksek ısı ve dumanın yayılmasını geciktiriri. Yapıların içerisinde oluşan güvenli bölümlere can ve mal kayıplarının azaltılmasını sağlar.

Ses İzolasyonu

Yaşadığımız konut, okul, işyeri vb. binalar ile çevreyi istenmeyen seslerden yalıtarak gürültünün zararlı etkilerinden korunmak ; sinema, konser salonları vb. mekanları istenmeyen seslerden yalıtarak gerekli kullanım koşullarını oluşturmak; jeneratör, hidrofor vb. gürültülü alanları yalıtarak çevreye verdikleri gürültüyü azaltmak amacıyla yapılan uygulamalara ses yalıtımı adı verilir.

Ses yalıtımı nerelerde yapılmalıdır ?

Ses Yalıtımı;
Gürültünün zararlı etkilerinden korunması gereken alanlarda (konutlar, okul, hastane, yurt, otel, iş yeri vb.) Çevreye yaydıkları gürültünün önlenmesi gereken alanlarda (jeneratör, hidrofor, kalorifer, yüksek ses düzeyine sahip eğlence yerleri vb.) Kullanım koşulu sese bağlı alanlarda (sinema, tiyatro, konser ve konferans salonu, TV ve ses kayıt stüdyosu vb.) yapılmalıdır...

Ses Yalıtımı Nasıl Yapılır ?

Yapıyı planlarken ses yalıtımı dikkate alınmalıdır. Ayrıca yapıların duvar, döşeme, tavan, cam ve doğrama gibi elemanları belirlenirken ses yalıtım özelliği yüksek olan malzemeler kullanılmalıdır. Ses yalıtım malzemesi kullanılarak alt ve üst kat seslerinin geçişi ile komşu duvarlardan geçen sesler de engellenir.

Çatı İzolasyonu

Yaşadığımız Yapıların çatılarının ısıdan, sudan, nemden vb. kötü koşullardan korunmak amacıyla yapılan yalıtıma çatı yalıtımı denir. İç ortamla dış ortamın sıcaklıklarının farklı olması sebebiyle iç ortamdaki su buharının kısmi basıncı, soğuk olan dış ortamdaki su buharının kısmi basıncından daha büyüktür. Neticede, kısmi basınçların farklı olması sebebiyle sıcak taraftan soğuk tarafa doğru su buharı moleküllerinin geçişi meydana gelir. Su buharının soğuk yüzeylere teması halinde su buharı yoğunlaşarak su haline döner.
Bu durumda;
Su, ısının (soğuk veya sıcak) içeriye daha hızlı geçişine izin verir ve kışın ısınma, yazın ise soğutma giderlerimizin artmasına neden olur. Çatı ahşabı çürür, taşıyıcılığı azalır. Çatı arasında küf ve bakteri oluşur, sağlıksız ortam şartları doğar. Yapı fiziğinin temel prensiplerinden biri su buharının yapı elemanlarından yoğuşmadan mümkün olduğunca dışarı atılmasını sağlamaktır. Çatı yalıtımı sayesinde iç ortam sıcaklığına yakın bir sıcaklıkta iç tavan yüzeyleri ile ısısal konforu yakalamamız, çatı katı tavanlarında ısı kayıpları önler ve kışın ısınma, yazın soğutma giderlerimizden büyük oranda tasarruf etmemizi sağlar, nemlenme ve yoğuşma önlenir, binanın ömrü uzar ve çatı katında daha konforlu, sağlıklı bir ortam oluşur.